A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

قصه های کودکانه صوتی

مجموعه ای از قصه های صوتی کودکانه<br>- قصه هایی آموزنده با صدای دلنشین قصه گوهای دوست داشتنی.<br>- بهترین وسیله برای سرگرمی و آموزش کودکان<br>ما پدر و مادر ها در این روزها به دلیل مشغله های زیاد زندگی فرصت کمتری را برای مسائل آموزشی و تفریحی فرزندانمان می گذاریم. به وسیله تهیه این گونه نرم افزار ها می توانیم اوقات خاطره انگیز و آموزنده ای برای فرزندانمان فراهم سازیم.<br><br>تگ ها: قصه گوی کودک ، کودکانه ، قصه آموزنده ، قصه صوتی ، داستان صوتی - شعر و قصه ، فصه کودک ، قصه کودکانه ، داستان کودکانه <br><br>ghesehaye koodakaneh - ghese koodaka - Iranian history children - koodakane - dastan - koodak <br>koodak ghese - koodak gheseha