A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

ebarimt

Аппликэйшны боломжууд:<br>• Сугалааны тохиролын хугацааг харуулах<br>• Хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн баримт, сугалааны хонжвор, урамшууллын мэдээллийг харах<br>• Бүртгэлтэй баримтуудыг харах, худалдан авалтаа ангилах<br>• QR code, ДДТД болон сугалааны дугаараар баримтаа бүртгүүлэх<br>• Хувийн мэдээлэл, урамшууллын дансаа тохируулах<br>• Цахим хуудсанд бүртгүүлэх<br><br>keywors: ebarimt,sugalaa